������C

Wielki słownik ortograficzny PWN*

C (= węgiel; kulomb; cyfra rzymska = 100)
C (inform.): język C
C. (= celownik)
C++ (inform.): język C++
°C (= stopień Celsjusza)
c (= cetnar; cent; lorenc)
C.C. Catch (piosenkarka) ndm
a.a.C. (= anno ante Christum – w roku przed Chrystusem) a. A.A.C., a. a.a.Ch.
a.C. (= ante Christum) a. a.Ch.
a.c. (= a conto; anno currente)
acc.c.inf. (= accusativus cum infinitivo)
a.C.n. (= ante Christum natum – w roku przed narodzeniem Chrystusa) a. a.Ch.n.
a.n.C. (= ante nativitatem Christi) a. a.n.Ch., a. a.n.Chr.
a.p.C. (= anno post Christum – w roku po narodzeniu Chrystusa) a. a.p.Ch.
a.s.c. (= akta stanu cywilnego)
a.u.c. (= ab urbe condita)
c.b.d.o. (= co było do okazania, mat.)
C-dur ndm
c.k. (= cesarsko-królewski) a. ck
c-moll ndm
c.o. (= centralne ogrzewanie) a. co
c.wł. (= ciężar właściwy)
d.c. (= da capo) ndm
d.c. al fine (= da capo al fine) ndm
doc•tor h.c. (= doctor honoris causa) a. dr h.c.
doktor h.c. (= doktor honoris causa) a. dr h.c.
dr h.c. (= doctor honoris causa) a. doctor h.c.
dr h.c. (= doktor honoris causa) a. doktor h.c.
e.c. (= exempli causa)
f.c. (= fieri curavit) a. F.C.
h.c. (= honoris causa)
I.N.C. (= in nomine Christi – w imię Chrystusa) a. INC
k.c. (= Kodeks cywilny) a. kc
l.c. (= loco citato)
o.c. (= opere citato) a. op.cit.

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego