��ar��o

Wielki słownik ortograficzny PWN*

AR (= Akademia Rolnicza) AR-u, AR-ze a. ndm
Ar (= argon)
ar ara, arze; ary, arów (skrót: a)
ar. (= arabski) a. arab.
ara arze, arę; ary, ar
Harun ar-Raszid Haruna ar-Raszida, o Harunie ar-Raszidzie
SGGW-AR (= Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Akademia Rolnicza) ndm

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego