-unio

Wielki słownik ortograficzny PWN

Unia (pot. Unia Europejska) Unii, Unię
unia unii, unię; unii: unia lubelska, ale: plac Unii Lubelskiej ,
Unia Chrześcijań•sko-Demo•kratycz•na (partia w Niemczech; skrót: CDU) Unii Chrześcijań•sko-Demo•kratycz•nej, Unię Chrześcijań•sko-Demo•kratycz•ną
Unia Chrześcijań•sko-Społecz•na (partia w Niemczech; skrót: CSU) Unii Chrześcijań•sko-Społecz•nej, Unię Chrześcijań•sko-Społecz•ną
Unia Demo•kratycz•na Unii Demo•kratycz•nej, Unię Demo•kratycz•ną (skrót: UD)
Unia Eu•ropej•ska Unii Eu•ropej•skiej, Unię Eu•ropej•ską (skrót: UE)
Unia Młodzieży Demo•kratycz•nej Unii Młodzieży Demo•kratycz•nej, Unię Młodzieży Demo•kratycz•nej (skrót: UMD)
Unia Polityki Real•nej Unii Polityki Real•nej, Unię Polityki Real•nej (skrót: UPR)
Unia Pracy Unii Pracy, Unię Pracy (skrót: UP)
Unia Wol•ności Unii Wol•ności, Unię Wol•ności (skrót: UW)
Unia Zachod•nio•eu•ropej•ska Unii Zachod•nio•eu•ropej•skiej, Unię Zachod•nio•eu•ropej•ską (skrót: UZE)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego