Ada

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Ada Adzie, Adę, W. Ado; Ad
ad (do...): ad 1, ad 2 itd.
ad. (= adiunkt; adadżio, adagio)
Ady: Endre Ady, Endrego Adyego, o Endrem Adym
ad ac•ta (skrót: aa)
Ad-Dajr al-Bahri ndm a. Deir el-Bahari
Ad-Dau•ha Ad-Dau•sze (a. Ad-Dau•że), Ad-Dau•hę; przym.: dauhański
ad fin. (= ad finem)
ad finem (skrót: ad fin.)
ad honores (skrót: a.h.)
ad inf. (= ad infinitum)
ad in•finitum (skrót: ad inf.)
ad init. (= ad initium)
ad initium (skrót: ad init.)
ad int. (= ad interim – tymczasowo, zastępczo) a. a.i.
ad in•terim (skróty: ad int., a.i.)
ad lib. (= ad libitum)
ad libitum (skrót: ad lib.)
ad limina apostolorum (od progów apostolskich)
ad loc. (= ad locum)
ad locum (skrót: ad loc.)
ad pers. (= ad personam)
ad per•sonam (skrót: ad pers.)
ad us. ext. (= ad usum externum)
ad us. int. (= ad usum internum)
ad usum externum (skrót: ad us. ext.)
ad usum internum (skrót: ad us. int.)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego