Ibn

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Ibn ndm a. ibn
Ibn Bat•tuta Ibn Bat•tucie, Ibn Bat•tutę a. Ibn Batuta
Ibn Batuta Ibn Batucie, Ibn Batutę a. Ibn Battuta
Ibn Ladin: Usama Ibn Ladin, Usamy Ibn Ladina, o Usamie Ibn Ladinie a. bin Laden
Ibn Sina Ibn Sinie, Ibn Sinę
Ibrahim Ibn Jakub Ibrahima Ibn Jakuba, o Ibrahimie Ibn Jakubie
Malik Ibn Anas Malika Ibn Anasa, o Maliku Ibn Anasie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego