Maria

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Maria -rii, -rię, W. -rio; -rii
Jezus Maria a. Jezus Maria!
Maria An•tonina Marii An•toninie, Marię An•toninę
Maria Ludwika Marii Ludwice, Marię Ludwikę
Maria Stuart Marii Stuart, Marię Stuart
Maria Teresa Marii Teresie, Marię Teresę
San•ta María (statek) San•ta Maríi, San•ta Maríę
Mario (obce imię męskie) Maria, Mariowi, z Mariem, o Mariu
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego