Warta

Wielki słownik ortograficzny PWN

Warta (rzeka) -r•cie, -rtę; przym.: warciański
Warta (miasto) -r•cie, -rtę; przym.: warecki a. warciański
warta -r•cie, -rtę; wart
Warta Bole•sławiecka War•cie Bole•sławieckiej, Wartę Bole•sławiecką; przym.: warecki a. warciański
wart; -r•ci
Nowe Miasto nad Wartą Nowego Miasta nad Wartą, Nowym Mieście nad Wartą; przym.: nowomiejski

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego