bada��

Wielki słownik ortograficzny PWN*

badać -am, -ają; -aj•cie
badanie; -ań
badany; -ni
Eu•ropej•ski O•środek Badań Jądrowych (= CERN) Eu•ropej•skiego O•środ•ka Badań Jądrowych, o Eu•ropej•skim O•środ•ku Badań Jądrowych

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego