budzi��

Wielki słownik ortograficzny PWN*

budzenie; -dzeń
budzić -dzę, -dzą; budź, budź•cie
Budzisz-Krzyżanow•ska: Teresa Budzisz-Krzyżanow•ska, Budzisz-Krzyżanow•skiej, Budzisz-Krzyżanow•ską
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego