co CO

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Co (= kobalt)
co czego, czemu, czym ,
co (= centralne ogrzewanie) a. c.o.
co (partykuła) ndm
Bóg wie co (nie wiadomo co)
bóg wie co (iron. ktoś nadzwyczajny; coś nadzwyczajnego)
co by (np. zrobił)
co chwila a. co chwilę
co chwilę a. co chwila
co dnia a. co dzień
co dzień a. co dnia
co godzina a. co godzinę
co godzinę a. co godzina
co gor•szy; co gor•si
co lep•szy; co lep•si
co minuta a. co minutę
co minutę a. co minuta
co młod•szy; co młod•si
co niedziela a. co niedzielę
co niedzielę a. co niedziela
co ponie•który; co ponie•którzy
co raz (raz po raz)
co rok a. co roku
co roku a. co rok
co sekun•da a. co sekundę
co sekun•dę a. co sekunda
co tydzień a. co tygodnia
co tygo•dnia a. co tydzień
co wieczora a. co wieczoru, a. co wieczór
co wieczoru a. co wieczora, a. co wieczór
co wieczór, rzad. co wieczoru, co wieczora
lada co (cokolwiek)
małe co nieco małego co nieco, małym co nieco
mało co (np. mniejszy)
No To Co (zespół muz.) ndm

Synonimy

co (pytajne)
co (pytanie o potwierdzenie) pot.
co (nieokreślone) pot.
co (wykrzyknik) pot.
co by nie (było) pot.
co do (czegoś)
co niemiara (gości, pracy)
co niemiara (hałasować, nakraść)
na co pot.
na co dzień (przymiotnik)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego