doświadczenie

Wielki słownik ortograficzny PWN

do•świad•czyć -d•czę, -d•czą; -dcz•cie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego