dobra

Wielki słownik ortograficzny PWN

Dobra (miejscowość) -rej, -rą; przym.: dobrski
dobra (majątek) dóbr
dobra (dobrze, zgoda)
Dobra Nowina (= Ewangelia) Dobrej Nowinie, Dobrą Nowinę
Dobre (miejscowość) -rego, -rem; przym.: dobrski
dobre: do dobrego, ku dobremu
dobro Ms. dobru (a. dobrze); dóbr
dobry; dobrzy; lep•szy
dobry (ocena szkolna, skróty: db., db)
dobrze; lepiej
Lep•szy (nazwisko) Lep•szego, Lep•szym; Lep•szowie (a. Lep•si), Lep•szów (a. Lep•szych)
lep•szy; -p•si
naj•lep•szy; -p•si
Dobre Miasto Dobrego Miasta, Dobrym Mieście; przym.: dobromiejski
co lep•szy; co lep•si
Dobry Pasterz (= Chrystus) Dobrego Pasterza

Synonimy

dobra (posiadłość)
dobra (zgoda) pot.
dobry (pod względem moralnym)
dobry (znaczny)
dobry (ocena szkolna)
dobrze (coś robić, umieć, wyglądać)
dobrze (po południu)
dobrze (jeśli się coś zrobi)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego