dra

Wielki słownik ortograficzny PWN

dr (= doktor) dra, drowi, drem, drze; drowie a. dr dr; drów, drom, drami a. dr. dr.; w przypadkach zależnych lp też z kropką: dr., np. z dr. Nowakiem; o kobiecie – ndm, w przypadkach zależnych bez kropki, np. z dr Kowalską ,
dry (o trunku) ndm
dr hab. (= doktor habilitowany) a. dr habil.
dr habil. (= doktor habilitowany) a. dr hab.
dr h.c. (= doctor honoris causa) a. doctor h.c.
dr h.c. (= doktor honoris causa) a. doktor h.c.
dr med. (= doktor medycyny)
dr n. med. (= doktor nauk medycznych)
Dr. Oet•ker (marka spoż. i firma) Dr. Oet•kera, Dr. Oet•kerze
dr wet. (= doktor weterynarii)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego