duch

Wielki słownik ortograficzny PWN*

duch -cha; -chy, -chów: duch zamku, ale: Duch Święty ,
Król-Duch (tytuł poematu Słowackiego) Króla-Ducha
duchem (szybko, żwawo)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego