duma������

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Duma (parlament w Rosji) -mie, -mę
duma -mie, -mę
Duma Pań•stwowa Dumie Pań•stwowej, Dumę Pań•stwową
dumać -am, -ają
dum-dum ndm

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego