gen

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Gen. (= genetiwus, genetivus) a. G.
gen (biol.) -nu, -nie; -nów
gen. (= generał): gen. bryg. (generał brygady), gen. dyw. (generał dywizji), gen. broni (generał broni)
genom -mu, -mie; -mów

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego