idem

Wielki słownik ortograficzny PWN*

idem (skrót: id.)
id (psych.) idu, idzie a. ndm
id. (= idem – ten sam, tenże)
idy id: idy marcowe
id est (skrót: i.e.)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego