jedno

Wielki słownik ortograficzny PWN*

jedno -nego, -nym
jeden -dnego
jedna -nej, -ną
jedni, jedne (pewni, jacyś)
czter•dzieści jeden czter•dziestu jeden
dwa•dzieścia jeden dwu•dziestu jeden
Dwa Plus Jeden (zespół muz.) ndm
dziewięć•dziesiąt jeden dziewięć•dziesięciu jeden
jedna czwarta jednej czwartej, jedną czwartą
jedna druga jednej drugiej, jedną drugą
jedna dziesiąta jednej dziesiątej, jedną dziesiątą
jedna piąta jednej piątej, jedną piątą
jedna trzecia jednej trzeciej, jedną trzecią
nie jeden (ale wielu)
osiem•dziesiąt jeden osiem•dziesięciu jeden
pięć•dziesiąt jeden pięć•dziesięciu jeden
siedem•dziesiąt jeden siedem•dziesięciu jeden
sto dwa•dzieścia jeden stu dwu•dziestu jeden
sześć•dziesiąt jeden sześć•dziesięciu jeden
trzy•dzieści jeden trzy•dziestu jeden
tysiąc sto jeden tysiąca stu jeden

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego