kontynent

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kon•tynent -n•tu, -n•cie; -n•tów
Biały Kon•tynent (= Antarktyda) Białego Kon•tynen•tu, Białym Kon•tynen•cie a. biały kontynent
Czar•ny Kon•tynent (= Afryka) Czar•nego Kon•tynen•tu, o Czar•nym Kon•tynen•cie
Stary Kon•tynent (= Europa) Starego Kon•tynen•tu, Starym Kon•tynen•cie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego