kop

Wielki słownik ortograficzny PWN

KOP (= Korpus Ochrony Pogranicza) KOP-u, KOP-ie a. ndm
kop -pa, -pie; -py, -pów
kop. (= kopiejka)
Kopa (szczyt) -pie, -pę: Kopa Kondracka, Kopa Magury
kopa (np. siana) -pie, -pę; kop a. kóp
kopać -pię, -pią; -p•cie
kopanie
Hasło obecne w wyd. IV WSO, pominięte w wyd. IV, dodruk poprawione.
Kopań -ania: jezioro Kopań
kopić (układać w kopy) -pię, -pią; -p•cie
Kopa Kon•drac•ka Kopie Kon•drac•kiej, Kopę Kon•drac•ką
kopi luwak (kawa) kopi luwaka, kopi luwakiem

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego