lata��

Wielki słownik ortograficzny PWN

lata lat
latać -tam, -tają
latania -nii, -nię; -nii
Lato (nazwisko): Laty, Lacie, Latę; Latowie, Latów
lato lecie; lata, lat
rok -ku, -kiem; lata (skrót: r.): rok szkolny, nowy rok (nadchodzący rok), ale: Nowy Rok (święto – 1 stycznia); Rok Święty, Rok Jubileuszowy, ale: lata święte, lata jubileuszowe ,
rok -ku, -kiem; -ków: roki sądowe
babie lato babiego lata, babim lecie
bieżącego roku (skrót: br.)
co rok a. co roku
co roku a. co rok
Latający Holender (legendarny żaglowiec) Latającego Holendra
Nowy Rok (święto) Nowego Roku, Nowym Rokiem
rok życia roku życia, rokiem życia (skrót: r.ż.)
ubieg•łego roku (skrót: ub.r.)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego