m������������

Wielki słownik ortograficzny PWN*

M (cyfra rzymska =1000; medium – średnie, rozmiar ubrania)
M. (= mianownik)
m (= metr)
m. (= maskulinum, rodzaj męski; miasto; mieszkanie; morze)
a.m. (= ante meridiem)
Boney M. (zespół muz.) ndm
D.O.M. (= Deo Optimo Maximo – napis na rzymskich świątyniach)
i.m. (= in margine)
j.m. (= jedn. miary) a. jm
kG·m (= kilogramometr)
M-1 ndm
m2 (= metr kwadratowy) a. mkw., a. m kw.
m3 (= metr sześcienny) a. m sześc.
m.b. (= metr bieżący)
m.in. (= między innymi)
M/s (= motor ship – statek motorowy): M/s Stefan Batory a. M/s „Stefan Batory”
m.st. (= miasto stołeczne)
m sześc. (= metr sześcienny) a. m3
n.p.m. (= nad poziomem morza)
p.m. (= post meridiem)
p.p.m. (= poniżej poziomu morza)
R.E.M. (zespół muz.) ndm
r.m. (= rodzaj męski)
ub.m. (= ubiegłego miesiąca)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego