o-

Wielki słownik ortograficzny PWN*

O (= tlen)
o a. o! (wykrzyknik)
o. (= ojciec, zakonnik; oddział); oo. (= ojcowie, zakonnicy), np. oo. jezuici ,
o (przyimek)
o.o. (= ograniczona odpowiedzialność)
sp. z o.o. (= spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
z o.o. (= z ograniczoną odpowiedzialnością)
Biblioteka Wiedzy o Prasie Biblioteki Wiedzy o Prasie
c.b.d.o. (= co było do okazania, mat.)
c.o. (= centralne ogrzewanie) a. co
D.O.M. (= Deo Optimo Maximo – napis na rzymskich świątyniach)
e.o. (= ex officio) a. ex off.
k.o. (= kulturalno-oświatowy; knock-out, nokaut)
k.r. i o. (= Kodeks rodzinny i opiekuńczy) a. k.r.o.
k.r.o. (= Kodeks rodzinny i opiekuńczy) a. k.r. i o.
o.c. (= opere citato) a. op.cit.
o dziwo a. o dziwo!
o ile ,
O.K. zob. OK
O mej poezji (tytuł) ndm
o rety a. o rety!
p.o. (= pełniący obowiązki)
p.o. (= przysposobienie obronne) ndm a. PO
P.O.B. (= Post Office Box) ndm
s.o.s. (umowny sygnał oznaczający wzywanie pomocy) ndm a. SOS

Synonimy

o (czymś mówić)
o (wykrzyknik)
o ile (warunkowe)
o ile (przeciwstawne)
o suchym pysku (bez jedzenia) pot.
o suchym pysku (bez alkoholu) pot.
o włos (by się coś stało)
o włos (minąć kogoś)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego