pół

Wielki słownik ortograficzny PWN

pół (np. godziny)
do pół (godziny)
na pół (np. podzielić)
po pół (jabłka)
pół-Amerykanin pół-Amerykanina (ale: pół Amerykanin, pół Europejczyk)
pół czar•nej (o kawie)
pół czwartej części (= jedna ósma)
pół do a. wpół do (szóstej, siódmej itp.)
pół-Fran•cuz pół-Fran•cuza, pół-Fran•cuzie; pół-Fran•cuzi, pół-Fran•cuzów (ale: pół Francuz, pół Polak)
pół-Fran•cuz•ka pół-Fran•cuz•ce, pół-Fran•cuz•kę; pół-Fran•cuzek (ale: pół Francuzka, pół Polka)
pół godziny: czekać pół godziny, zrobić coś w pół godziny ,
pół-Meksykanin pół-Meksykanina, o pół-Meksykaninie; pół-Meksykanie, pół-Meksykanów
pół-Murzyn pół-Murzyna, pół-Murzynie; pół-Murzyni, pół-Murzynów
pół-Niemiec pół-Niem•ca; pół-Niem•cy, pół-Niem•ców (ale: pół Niemiec, pół Francuz)
pół-Polak pół-Polaka, pół-Polakiem; pół-Polacy, pół-Polaków (ale: pół Polak, pół Rosjanin)
pół-Pol•ka pół-Pol•ce, pół-Pol•kę; pół-Polek (ale: pół Polka, pół Rosjanka)
pół-Ro•sjanin pół-Ro•sjanina, pół-Ro•sjaninie; pół-Ro•sjanie, pół-Ro•sjan (ale: pół Rosjanin, pół Polak)
pół-Słowianin pół-Słowianina, pół-Słowianinie; pół-Słowianie, pół-Słowian
pół tuzina (np. jajek)
przez pół (dnia)
przy pół (czarnej)
w pół (np. drogi, zdania, słowa)
w pół godziny (zrobił to)
pole; pól: pole uprawne, ale: Pole Marsowe, Pole Mokotowskie
poła pole, połę; poły, pół
póła (duża półka) póle, półę; pół
Kosowe Pole Kosowego Pola, Kosowym Polu
Legnic•kie Pole Legnic•kiego Pola
Psie Pole Psiego Pola, Psim Polu
Stare Pole Starego Pola; przym.: staropolski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego