piec

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Piec (gwiazdozbiór) -ca
piec -ca; -ce, -ców
piec piekę, pieką; piecz•cie; piekł, piek•li; pieczony
pieczeń -eni; -enie, -eni
piekło -kle; -kieł
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego