pytanie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pytanie; -tań
pyta pycie, pytę; pyt
pytać -am, -ają
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego