rabaty

Wielki słownik ortograficzny PWN*

rabaty (wyłogi) -tów
Rabat (miasto) -atu, -acie; przym.: rabacki
rabat (zniżka) -atu, -acie; -atów
rabata (grządka) -bacie, -batę; -bat

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego