st����

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ST (= Stary Testament) a. S.T.
st. (= starszy): st. inspektor
m.st. (= miasto stołeczne)
st.-wys.-niem. (= staro-wysoko-niemiecki)
w st. sp. (= w stanie spoczynku)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego