trop

Wielki słownik ortograficzny PWN

trop -pu, -pie; -pów
tropić -pię, -pią; -p•cie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego