w

Wielki słownik ortograficzny PWN*

W (= wolfram; wat; West – zachód jako strona świata)
W. (= wołacz)
w (przyimek)
w. (= wiek; wielki; wiersz; wieś; wyspa; wyższy)
w tę i we w tę (stronę)
jak księżyc w peł•ni (pot. o pyzatej twarzy)
Kot w Butach Kota w Butach, Kocie w Butach
nie w pełni (niezupełnie)
ub.w. (= ubiegłego wieku)
Uniwer•sytet Ekonomicz•ny w Krakowie Uniwer•sytetu Ekonomicz•nego w Krakowie (skrót: UEK)
Uniwer•sytet Ekonomicz•ny w Po•znaniu Uniwer•sytetu Ekonomicz•nego w Po•znaniu (skrót: UEP)
Uniwer•sytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Uniwer•sytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (skrót: UPJPII)
w braku (czegoś)
w celu (np. osiągnięcia czegoś)
w charakterze (kogoś)
w czas (w porę): rychło w czas
w czasie (pracy)
w czwartek a. we czwartek
w drebiezgi (pot.)
w drzwiach a. we drzwiach
w dworze a. we dworze
w kłąb (zwinąć)
w koło (= w kółko, bez ustanku): mówić w koło to samo ,
w koło (przysłówek = dookoła): rozglądać się w koło; usiąść w koło; obiec plac w koło
w koło: wpisać trójkąt w koło
w koło Macieju (ciągle to samo)
W.Ks.Lit. (= Wielkie Księstwo Litewskie) a. WXL, a. WXLit
w lot (np. coś pojąć)

Synonimy

w (godzinę, minutę)
w (podróży)
w (kostkę ser kroić)
być w lesie (z czymś) pot.
dawać w kość (podczas marszu) pot.
dawać w kość (podczas meczu) pot.
kij w oko (ci, mu itp.) pot.
kłaść w uszy (coś komuś) pot.

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego