wieki

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Mówią Wieki (czasopismo) ndm
wiek (długość życia) -ku, -kiem
wiek (stulecie; skrót: w.) -ku, -kiem; -ków
ubieg•łego wieku (skrót: ub.w.)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego