[130] 20.31. Przymiotniki jakościowe utworzone od imion własnych

20.31. [130] Przymiotniki jakościowe utworzone od imion własnych
Małą literą piszemy przymiotniki jakościowe (odpowiadające na pytanie jaki?, tzn. taki, który poprzez związek z kimś lub też ogólne nawiązanie do jakiejś postaci – czymś się charakteryzuje) utworzone od imion własnych:
epoka zygmuntowska, geometria euklidesowa, ogród jordanowski, porównanie homeryckie, rok mickiewiczowski, syzyfowa praca, wiek balzakowski.
Na szczególną uwagę zasługują tutaj przymiotniki pański oraz boży, które odnoszą się do Chrystusa lub Boga. Jakkolwiek w wielu połączeniach wyrazowych pisze się je małymi literami, to jednak w niewielkiej grupie tych związków tradycyjnie przymiotniki te piszemy wielkimi literami, np.
mieć z kimś krzyż pański, służka pańska, święci pańscy!, ale: Grób Pański (= grób Jezusa w Jerozolimie), Wieczerza Pańska (= nazwa Eucharystii u protestantów), w roku Pańskim, prostować ścieżki Pańskie;
iskra boża, palec boży, pokój boży (ale: Syn Boży, Baranek Boży).
O pisowni wielką literą przymiotników utworzonych od imion własnych – zob. 18.12.1.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego