[199] 54.3. Podzielność grup spółgłoskowych

54.3. [199] Podzielność grup spółgłoskowych
a) grupę spółgłosek można w całości przenieść do następnego wiersza lub podzielić dowolnie, pamiętając jednak, że co najmniej jedna ze spółgłosek powinna znaleźć się w drugiej, przenoszonej części wyrazu, np.
i·skra, is·kra, isk·ra, ale nie: iskr·a
war·stwa, wars·twa, warst·wa, ale nie: warstw·a;
b) w obrębie grup spółgłoskowych, których nie dotyczą zasady morfologiczne (zob. 54.4.1., 54.2.), zaleca się wybór takiego punktu podziału, aby grupa spółgłosek przenoszona do następnego wiersza mogła rozpoczynać jakiś polski wyraz, np.
ocem·brować, ocemb·rować, ale nie: oce·mbrować, gdyż nie ma polskiego wyrazu rozpoczynającego się od grupy spółgłosek mbr.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego