[201] 54.5. Przenoszenie wyrazów złożonych

54.5. [201] Przenoszenie wyrazów złożonych
54.5.1. Wyrazy rodzime złożone z dwu lub więcej rdzeni dzielimy w miejscu złożenia. Element łączący (-o-, -i-, -y-) pozostawiamy przy pierwszym członie złożenia, np.
ciepło·krwisty, mało·solny, rdzawo·czerwony, rdzenio·mózgowie, drapi·chrust, pędzi·wiatr, kary·godny.
Niedopuszczalny jest podział naruszający tę granicę.
54.5.2. W wypadku wyrazów obcych stosujemy tę samą zasadę, np.
foto·grafia, radio·skop, radio·spektro·skopia, scynty·grafia.
Tutaj jednak dopuszczalny, choć stanowczo gorszy, jest podział nieuwzględniający miejsca złożenia, np. demog·rafia (lepiej: demo·grafia), fotog·rafia (lepiej: foto·grafia), radios·kop (lepiej: radio·skop).
54.5.3. Zasada dzielenia wyrazów obcych w miejscu ich złożenia jest nadrzędna wobec zasady dzielenia dwóch jednakowych liter. Dzielimy więc tylko: Grass·mann, Mann·heim.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego