[412] 94.3. Pytajnik w zdaniach złożonych

 
94.3. [412] Pytajnik w zdaniach złożonych
W zdaniach złożonych stosujemy następującą regułę:
a) Znak zapytania stawiamy w miejsce kropki, gdy zdaniem pytającym jest zdanie nadrzędne, np.
Czy nie wiesz przypadkiem, która godzina?
Co zrobiłbyś, gdybyś znalazł się na bezludnej wyspie?
Gdzie mógłbym pojechać, skoro mam mało pieniędzy?
Postępujemy tak bez względu na szyk zdań:
Skoro mam mało pieniędzy, gdzie mógłbym pojechać?
b) Znaku zapytania nie stawiamy, gdy zdaniem pytającym jest zdanie podrzędne (jest to tzw. pytanie zależne). Również w tym wypadku jest obojętne, czy zdanie podrzędne występuje po zdaniu nadrzędnym, czy odwrotnie, np.
Wiedział, do kogo udać się po pomoc.
Pamiętam dobrze, kto to powiedział.
Jak to naprawdę było, nikt dokładnie nie wiedział.
c) Zdania współrzędne, z których drugie jest pytajno-przeciwstawne (zaczyna się od ale czy, ale co, ale jak itp.), zamykamy pytajnikiem, np.
Mówił, że nie ma czasu, ale czy to prawda?
Zapewniał o swojej lojalności, ale jak to sprawdzić?
 
 
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!