[419] 95.3. Znak wykrzyknienia w zdaniach rozpoczynających się od wołacza (...)

95.3. [419] Znak wykrzyknienia w zdaniach rozpoczynających się od wołacza (...)
W zdaniach rozpoczynających się od wołacza lub wyrazu wykrzyknika możemy stosować następującą interpunkcję:
a) Po wołaczu lub wyrazie wykrzykniku możemy umieścić przecinek, a znak wykrzyknienia na końcu, np.
Dzieci, proszę wstać!
Hop, hop, tu jesteśmy!
b) Po wołaczu lub wyrazie wykrzykniku oraz na końcu zdania możemy postawić znak wykrzyknienia, np.
Dzieci! Proszę wstać!
Hop! Hop! Tu jesteśmy!
c) Po wołaczu lub wyrazie wykrzykniku możemy postawić znak wykrzyknienia, natomiast na końcu zdania kropkę, np.
Dzieci! Proszę wstać.
Hop! Hop! Tu jesteśmy.
Tekst po znaku wykrzyknienia na ogół rozpoczynamy wielką literą, wolno jednak – jakkolwiek ten zwyczaj współcześnie jest rzadko stosowany – użyć litery małej, co oznacza na ogół, że następujący po wykrzykniku tekst jest dalszym ciągiem zdania pojedynczego, np.
Dzieci! proszę wstać!
Hop! Hop! tu jesteśmy!
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego