[206] 55.2. Skróty podwojone dla oznaczenia liczby mnogiej

 
55.2. [206] Skróty podwojone dla oznaczenia liczby mnogiej
Dla oznaczenia liczby mnogiej stosujemy skróty podwojone. W tym celu skróty jednoliterowe łączymy, stawiając na końcu kropkę, np.
oo. (= ojcowie), pp. (= państwo), ss. (= strony, siostry, synowie);
skróty dłuższe powtarza się i po każdym z nich stawia kropkę, np.
dyr. dyr. (= dyrektorzy), kol. kol. (= koledzy), prof. prof. (= profesorowie).
W przypadkach zależnych zarówno w liczbie pojedynczej, jak i liczbie mnogiej nie dodajemy końcówek fleksyjnych, np.
Z prof. (= profesorem) Kowalskim pojechaliśmy na konferencję do Paryża;
Informacja dla prof. prof. (= profesorów) Kowalskiego i Nowaka.
UWAGA: Skróty mgr, dr, prof., inż. itp. stawiamy tylko przed nazwiskami i nie używamy ich jako samodzielnych wyrazów.
 
 
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!