[206] 55.2. Skróty podwojone dla oznaczenia liczby mnogiej

 
55.2. [206] Skróty podwojone dla oznaczenia liczby mnogiej
Dla oznaczenia liczby mnogiej stosujemy skróty podwojone. W tym celu skróty jednoliterowe łączymy, stawiając na końcu kropkę, np.
oo. (= ojcowie), pp. (= państwo), ss. (= strony, siostry, synowie);
skróty dłuższe powtarza się i po każdym z nich stawia kropkę, np.
dyr. dyr. (= dyrektorzy), kol. kol. (= koledzy), prof. prof. (= profesorowie).
W przypadkach zależnych zarówno w liczbie pojedynczej, jak i liczbie mnogiej nie dodajemy końcówek fleksyjnych, np.
Z prof. (= profesorem) Kowalskim pojechaliśmy na konferencję do Paryża;
Informacja dla prof. prof. (= profesorów) Kowalskiego i Nowaka.
UWAGA: Skróty mgr, dr, prof., inż. itp. stawiamy tylko przed nazwiskami i nie używamy ich jako samodzielnych wyrazów.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!