[315] 77.B.6. Nazwiska żeńskie na -ская, -цкая

77.B.6. [315] Nazwiska żeńskie na -ская, -цкая
Rosyjskie nazwiska żeńskie kończące się na -ская, -цкая transkrybujemy, używając zakończeń -ska, -cka, np. Шаховская — Szachowska, Белецкая — Bielecka. Nazwiska te mają odmianę identyczną jak polskie o tych samych zakończeniach: Szachowska, DCMs. Szachowskiej, BN. Szachowską.
 
 
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego