[49] 13.14. Pisownia rzeczowników zdrobniałych typu ubranko, nasionko

13.14. [49] Pisownia rzeczowników zdrobniałych typu ubranko, nasionko
W rzeczownikach zdrobniałych rodzaju nijakiego, utworzonych za pomocą formantu -ko od rzeczowników, których temat kończy się w wymowie na -ń, spółgłoska ta zarówno w mowie, jak i w piśmie traci miękkość, np.
Przykłady
-anie: kazanko, malowanko, mieszkanko, pisanko, pranko, zadanko, zebranko (od: kazanie, malowanie, mieszkanie, pisanie, pranie, zadanie, zebranie);
-enie, -ynie: ćwiczonko, jedzonko, nasionko, powiedzonko, siedzonko, stworzonko, wyrażonko, naczynko (od: ćwiczenie, jedzenie, nasienie, powiedzenie, siedzenie, stworzenie, wyrażenie, naczynie);
typ imię — imionko: brzemionko, ramionko, strzemionko, znamionko (podstawą jest tu temat reprezentowany przez formy brzemion, ramion itd.).
 
 
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego