[49] 13.14. Pisownia rzeczowników zdrobniałych typu ubranko, nasionko

 
13.14. [49] Pisownia rzeczowników zdrobniałych typu ubranko, nasionko
W rzeczownikach zdrobniałych rodzaju nijakiego, utworzonych za pomocą formantu -ko od rzeczowników, których temat kończy się w wymowie na -ń, spółgłoska ta zarówno w mowie, jak i w piśmie traci miękkość, np.
Przykłady
-anie: kazanko, malowanko, mieszkanko, pisanko, pranko, zadanko, zebranko (od: kazanie, malowanie, mieszkanie, pisanie, pranie, zadanie, zebranie);
-enie, -ynie: ćwiczonko, jedzonko, nasionko, powiedzonko, siedzonko, stworzonko, wyrażonko, naczynko (od: ćwiczenie, jedzenie, nasienie, powiedzenie, siedzenie, stworzenie, wyrażenie, naczynie);
typ imię — imionko: brzemionko, ramionko, strzemionko, znamionko (podstawą jest tu temat reprezentowany przez formy brzemion, ramion itd.).
 
 
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.