[49] 13.14. Pisownia rzeczowników zdrobniałych typu ubranko, nasionko

13.14. [49] Pisownia rzeczowników zdrobniałych typu ubranko, nasionko
W rzeczownikach zdrobniałych rodzaju nijakiego, utworzonych za pomocą formantu -ko od rzeczowników, których temat kończy się w wymowie na -ń, spółgłoska ta zarówno w mowie, jak i w piśmie traci miękkość, np.
Przykłady
-anie: kazanko, malowanko, mieszkanko, pisanko, pranko, zadanko, zebranko (od: kazanie, malowanie, mieszkanie, pisanie, pranie, zadanie, zebranie);
-enie, -ynie: ćwiczonko, jedzonko, nasionko, powiedzonko, siedzonko, stworzonko, wyrażonko, naczynko (od: ćwiczenie, jedzenie, nasienie, powiedzenie, siedzenie, stworzenie, wyrażenie, naczynie);
typ imię — imionko: brzemionko, ramionko, strzemionko, znamionko (podstawą jest tu temat reprezentowany przez formy brzemion, ramion itd.).
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego