[49] 13.14. Pisownia rzeczowników zdrobniałych typu ubranko, nasionko

 
13.14. [49] Pisownia rzeczowników zdrobniałych typu ubranko, nasionko
W rzeczownikach zdrobniałych rodzaju nijakiego, utworzonych za pomocą formantu -ko od rzeczowników, których temat kończy się w wymowie na -ń, spółgłoska ta zarówno w mowie, jak i w piśmie traci miękkość, np.
Przykłady
-anie: kazanko, malowanko, mieszkanko, pisanko, pranko, zadanko, zebranko (od: kazanie, malowanie, mieszkanie, pisanie, pranie, zadanie, zebranie);
-enie, -ynie: ćwiczonko, jedzonko, nasionko, powiedzonko, siedzonko, stworzonko, wyrażonko, naczynko (od: ćwiczenie, jedzenie, nasienie, powiedzenie, siedzenie, stworzenie, wyrażenie, naczynie);
typ imię — imionko: brzemionko, ramionko, strzemionko, znamionko (podstawą jest tu temat reprezentowany przez formy brzemion, ramion itd.).
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!