[267] 71.2. Pisownia wariantywna

 
71.2. [267] Pisownia wariantywna
Pisownia wariantywna słowiańskich nazw własnych jest możliwa w przypadku:
a) znaków diakrytycznych nad literami a, e, i, u, y:
Mácha a. Macha,
Jelínek a. Jelinek,
Štúr a. Sztur,
Černý a. Czerny;
b) liter š, č, ř, które możemy pozostawić bez zmian albo zastąpić przez sz, cz, rz, np.
Šafařik a. Szafarzik,
Čapek a. Czapek;
c) litery ž — pozostaje ona bez zmian albo jest zastępowana przez ż, np.
Židlický a. Żidlicky,
Žvaček a. Żwaczek;
d) znak ě pozostawiamy bez zmian albo zastępujemy przez ie, np.
Němec a. Niemec,
Utěšený a. Utieszeny;
e) v pozostawiamy bez zmian albo zastępujemy literą w, np.
Dvořák a. Dworzak.
 
 
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!