[29] 10.1. Literę ż piszemy, gdy:

 
10.1. [29] Literę ż piszemy, gdy:
a) następują wymiany głoskowe:
ż – g książka – księga, nadproże – próg, uważny – uwaga
ż – dz księża – księdza, mosiężny – mosiądzu
ż – h drużynowy – druh, Sapieżyna – Sapieha
ż – z mażę – mazać, włażę – włazu, zamrażarka – mrozu
ż – ź duży – duzi, wożą – wozić, zagrożenie – groźny
ż – s boży – boski, książę – księstwo, mężny – męski, węższy – wąski;
b) występuje ona po literach r, l, ł: drżenie, rżeć, ulżyć, łże (choć istnieją wyjątki, np. półrzadki, współrządzić);
c) wchodzi w skład partykuły -że lub tworzy partykułę -ż, np. jakże, niemalże, skończże, weźże, jakiż, takoż;
d) występuje po literze n w wyrazach zapożyczonych, np. aranżacja, branżowy, rewanżysta;
e) występuje w następujących wyrazach rodzimych i w formacjach od nich pochodnych: gżegżółka, mżawka, piegża, wżdy, zawżdy.
Ponieważ litera ż występuje w wielu wyrazach zarówno rodzimych, jak i obcych, wątpliwości co do ich pisowni należy rozstrzygać za pomocą słownika.
 
 
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!