a
Zasady pisowni i interpunkcji
Niektóre orzeczenia Rady Języka Polskiego
[214] 55.10. Skróty używane w matematyce i fizyce
[90] 18.33. Wielką literą piszemy niektóre skróty:
[366] 90.B.3. Dwa sąsiadujące spójniki, spójnik i zaimek względny
[209] 55.5. Skrót obcych nazw wielowyrazowych
[73] 18.16. Pierwszy wyraz w jedno- i wielowyrazowych tytułach
[355] 88.11. Po skrótowcach
[376] 90.G.1. Przecinek a spójniki: i, a (= i), oraz, tudzież, lub, albo, bądź, czy, ani, ni
[199] 54.3. Podzielność grup spółgłoskowych
[182] 46.13. Przed przymiotnikami i imiesłowami przymiotnikowymi
[72] 18.15. Tytuły czasopism i cykli wydawniczych oraz nazwy wydawnictw seryjnych
[229] 56.B.8. Odmianę zakończonych na -A skrótowców typu EFTA, SABENA zapisujemy w dwojaki sposób:
[426] 96.3. Dwukropek a wyliczenie szczegółów
[428] 96.5. Dwukropek i zapowiedzi w postaci: jednym słowem, słowem, innymi słowy, inaczej mówiąc itp.
[17] 7.1. Funkcje litery i
[292] 74.1. Głoska -a kończąca wyraz
[377] 90.G.2. Przecinek przed spójnikami przeciwstawnymi a, ale, lecz, tylko (...)
90.H. Przecinek a wyrażenia porównawcze
[79] 18.22. Jedno- i wielowyrazowe nazwy własne państw, regionów, prowincji, stanów, miast, osiedli, wsi, przysiółków itp.
[87] 18.30. Jednowyrazowe nazwy nagród
[338] 87.2. Kropka po inicjałach imienia i nazwiska
[218] 56.1. Kropka w pisowni skrótowców
[246] 66.4. Nazwiska zakończone na -a
[84] 18.27. Nazwy indywidualne (jednostkowe) urzędów, władz (...)
[78] 18.21. Nazwy obiektów astronomicznych
[235] 59.4. Pochodzenie nazwy własnej a sposób zapisu i odmiany
[180] 46.11. Przed rzeczownikami
[131] 20.32. Skrótowce używane w znaczeniu nazw pospolitych, a nie jako jednostkowe nazwy
21.4. Stosowanie lub pomijanie spacji między literami a znakami interpunkcyjnymi
[168] 45.3. Z imiesłowami przymiotnikowymi
[161] 43.4. Z większością spójników, a zwłaszcza z następującymi:
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego