jaki

Zasady pisowni i interpunkcji

[363] 90.A.2. Wyrazy wprowadzające zdanie podrzędne
[381] 90.H.3. Porównania paralelne (o konstrukcji tak, jak; równie, jak; taki, jaki; tyle, co)
[367] 90.B.4. Imiesłów zakończony na -ąc, -łszy, -wszy
[326] 79.B. Uwagi szczegółowe do transkrypcji wyrazów białoruskich
[130] 20.31. Przymiotniki jakościowe utworzone od imion własnych
[150] 35. Pisownia zaimków złożonych typu ten sam, taki sam
[154] 39. Pisownia partykuł -że, -ż, -li, -ć
[133] 23. Pisownia zestawień typu lwia paszcza
[379] 90.H.1. Przed członem porównawczym wprowadzonym przez wyrazy: jak, jakby, jako (...)
[374] 90.E.3. Spójnik lub zaimek względny upodrzędniający powtórzony po spójniku łącznym lub rozłącznym
[240] 61.2. Imiona obce
[428] 96.5. Dwukropek i zapowiedzi w postaci: jednym słowem, słowem, innymi słowy, inaczej mówiąc itp.
[382] 90.H.4. Przed wyrazem jako (= w charakterze, w roli)
V. Pisownia łączna lub rozdzielna
[151] 36. Pisownia wyrazu jak
[365] 90.B.2. Połączenia przysłówków, zaimków lub wyrażeń przyimkowych ze spójnikami
[364] 90.B.1. Połączenia partykuł, spójników, przysłówków ze spójnikami
[380] 90.H.2. Przykładowe wyliczenia i wyszczególnienia wprowadzane przez wyraz jak
[238] 60.3. Imiona żyjących współcześnie osób narodowości innych niż polska
[388] 90.J.4. Krótkie wyrażenia mające formę zdań głównych
[386] 90.J.2. Wyrażenia typu: chyba, ewentualnie (...)
[412] 94.3. Pytajnik w zdaniach złożonych
98.B. Użycie cudzysłowu jako znaku cytowania
[155] 40. Pisownia spójnika że
[121] 20.22. Rzeczowniki utworzone od imion własnych, używane jako nazwy pospolite
[131] 20.32. Skrótowce używane w znaczeniu nazw pospolitych, a nie jako jednostkowe nazwy

Synonimy

jaki (pytajne)
jaki (emocjonalne)
jaki (nieokreślone) pot.
jaki (kilometr) pot.
byle jaki (zły)
byle jaki (obojętnie jaki)
jaki by nie (był) pot.
jak (porównawcze)
jak (zakresowe) pot.
jak (czasowe)
jak (warunkowe)
jak (odkąd) pot.
jak (wnioskujące) pot.
jak (w jaki sposób)
byle jak (zrobić coś)
byle jak (czuć się)
jak by nie (postąpił) pot.
jak cię mogę (przysłówek) pot.
jak cię mogę (przymiotnik) pot.
jak długo (względne)
jak długo (pytajne)
jak leci (kupować, czytać) pot.
jak leci (powitanie) pot.
jak najbardziej (przysłówek)
jak popadnie (w dowolny sposób) pot.
jak popadnie (w dowolnej kolejności) pot.
jak się patrzy (przymiotnik) pot.
jak się patrzy (przysłówek) pot.
jak świnia (pijany) pot.

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego