Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford
 
Wielki słownik angielsko-polski PWN-OxfordKsiążka
Największy słownik angielsko-polski – zawiera 500 000 znaczeń, typowych połączeń wyrazowych, fraz i idiomów ze wszystkich odmian języka. Oparty na korpusie współczesnej angielszczyzny (British National Corpus).
 
 
AUTORZY
red. nauk.: prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, prof. dr hab. Jacek Fisiak, dr hab. Tadeusz Piotrowski
 
ZAWARTOŚĆ
Wielki słownik angielsko-polski PWN-OXFORD
●  najczęściej używane słownictwo ogólne z uwzględnieniem pisowni brytyjskiej i amerykańskiej
●  terminy specjalistyczne z około 100 różnych dziedzin
●  przydatne skrótowce wraz z ich objaśnieniami i polskimi odpowiednikami
●  słownictwo o różnej skali zabarwienia stylistycznego i emocjonalnego (książkowe i oficjalne, humorystyczne i przenośne, potoczne, a nawet obraźliwe i slangowe)
●  słowa używane w całym obszarze anglojęzycznym, tj. w Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Kanadzie, w tym także wyrażenia dialektalne używane w Irlandii i Szkocji
●  informacje kulturowe związane z angielskim obszarem językowym
●  opis hasła uwzględnia: brytyjską i amerykańską wymowę hasła, zapisaną międzynarodowym alfabetem fonetycznym (IPA), formy nieregularne w odmianie rzeczowników i czasowników, liczne związki frazeologiczne i przysłowia, bardzo bogaty materiał przykładowy
●  angielskie czasowniki złożone (tzw. phrasal verbs) wyodrębnione jako osobne, rozbudowane podhasła
●  zarys gramatyki języka angielskiego
●  zwroty przydatne w różnych sytuacjach
●  wzory korespondencji prywatnej i służbowej
 
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Zachęcamy do zakupu w sklepie
 
GALERIA PRODUKTU
Zarys gramatyki – zaimki. Wszystko o zaimkach – a pozostałe informacje gramatyczne znajdziesz w słowniku 
Przykładowe hasło: glue glue to rzeczownik, czasownik, czy przymiotnik? Zajrzyj i sprawdź, a będziesz chciał mieć ten słownik. 
Przykładowe hasła: break i inne Tylko w naszym słowniku sprawdzisz, co znaczy słowo break i w jakich wyrażeniach występuje!