• Czy wiesz, że...
  FLORENCJA
  Florencja bierze swą nazwę od rzymskiego określenia Florentia ‛kwitnąca’. Miasto założył
  Juliusz Cezar w 59 roku p.n.e. jako kolonię dla byłych żołnierzy i nadał mu formę obozu wojskowego. Od XIV do XVI wieku Florencja była ojczyzną włoskiego renesansu, a jej znaczenie dla kultury sprawiło, że lokalny dialekt stał się językiem literackim w Italii.
  Mirosław Bańko
   
 • Łatwo pomylić
  KAMPANIA, KOMPANIA
  Kampania to działania wojenne, kompania to grupa żołnierzy obejmująca
  kilka plutonów (w terminologii wojskowej pododdział). Tym wojskowym znaczeniom towarzyszą inne inne: kampania to zorganizowane działania różnego typu (por. kampania wyborcza, w okresie PRL kampania żniwna), kompania to grupa znajomych osób, które chętnie spędzają razem czas (por. wesoła kompania). Polszczyzna ma także pochodne przymiotniki: kampanijny i kompanijny, do rodziny wyrazowej kompanii należy ponadto kompan.
  Mirosław Bańko
   
 • To ciekawe
  Ostry język
  Czyli: umiejętność trafnego, dowcipnego i złośliwego mówienia. Przymiotnik ostry kojarzy się z
  czymś bolesnym, ale i godnym podziwu. Taki język chcielibyśmy mieć: jak brzytwa, jak żyleta. Nasza inteligencja powinna być ostra, i umiejętność jej wyrażania także. A jeśli kogoś może to zaboleć, to już trudno. Takim językiem można komuś dopiec, co wskazuje na jeszcze inny aspekt ostrości.
  Jerzy Bralczyk
   
Słowo dnia: deprymować

Zagraj z nami!

Chcesz sprawdzić swoją znajomość języka?

Zagraj teraz

Zasady pisowni

27.5. [141] Przyimek w z liczebnikiem pół ma dwojaką pisownię – łączną lub rozdzielną:
a) przyimek w z liczebnikiem pół piszemy rozdzielnie, gdy wyrażenie w pół znaczy ‘w połowie’, np. przerwać w pół słowa, przerwać w pół zdania, załatwić coś w pół godziny, zatrzymać się w pół drogi;
b) przyimek w z liczebnikiem pół piszemy łącznie, gdy wyrażenie wpół znaczy:
1. ‘w pasie’, np. Objął Ewkę wpół.
2. ‘na połowę, w połowie’, np. Zgiąć arkusz wpół.
3. ‘niezupełnie, częściowo’, np. Patrzyła na wpół drwiąco (ale: Patrzyła wpółdrwiąco).
4. moment w połowie między dwiema pełnymi godzinami, np. Rozpoczyna wykłady wpół do dziewiątej.
 
 
... >>

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo inkorporacja
Więcej słów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego