Wielki słownik angielsko-polski polsko-angielski naukowo-techniczny WNT, pendrive
 
Wielki słownik angielsko-polski polsko-angielski naukowo-techniczny WNTPendrive
Multimedialny Wielki słownik angielsko-polski polsko-angielski naukowo-techniczny WNT, to elektroniczna wersja Słownika naukowo-technicznego angielsko-polskiego polsko-angielskiego w nowej odsłonie.
 
 
ZAWARTOŚĆ
Słownik zawiera ok. 135 000 terminów i skrótów angielskich występujących w specjalistycznej literaturze tego języka oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku polskim oraz ok. 117 000 polskich terminów z różnych dziedzin nauki i techniki oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku angielskim. W przypadku skrótów instytucji brytyjskich lub amerykańskich, nie posiadających oficjalnie przyjętych odpowiedników polskich, słownik podaje ich rozwinięcie bez objaśnienia, np. „CBI = Confederation of British Industry”.
W słowniku przyjęto pisownię brytyjską, z wyjątkiem niektórych haseł z dziedziny informatyki, rozpowszechnionych i funkcjonujących głównie w wersji amerykańskiej.
Przy opracowaniu słownika redakcja miała na względzie zapewnienie jak największej jego przydatności dla różnych użytkowników. Wyboru rzeczownikowych terminów złożonych dokonano biorąc pod uwagę ich ważność w klasyfikacji pojęć. Niektóre terminy wielowyrazowe podano przykładowo dla zilustrowania sposobu tworzenia złożeń. W tekście podano również wiele zwrotów i wyrażeń przydatnych zwłaszcza dla tłumaczy tekstów fachowych i dokumentacji.
Wszystkie hasła przygotowano w sposób ułatwiający odnalezienie poszukiwanego terminu.
Elektroniczna forma słownika daje możliwość łatwego i intuicyjnego dotarcia do szukanych słów i zwrotów oraz udostępnia bardziej wyrafinowane narzędzia wyszukiwawcze. Program ułatwia równoczesne korzystanie ze standardowych narzędzi biurowych (dzięki automatycznemu reagowaniu na zawartość schowka i możliwości „przeciągania” tekstów).
 
Słownik zawiera:
●  ok. 135 000 terminów i skrótów angielskich występujących w specjalistycznej literaturze tego języka oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku polskim
●  ok. 117 000 polskich terminów z różnych dziedzin nauki i techniki oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku angielskim
●  materiały dodatkowe, a w nich: nazwy dziedzin, tabelę pierwiastków chemicznych oraz tabelę ważniejszych danych fizycznych
 
FUNKCJONALNOŚĆ
Najważniejsze funkcje programu:
●  wygodny interfejs z wieloma narzędziowymi udogodnieniami dla użytkowników, dodatkowo możliwość podwójnego powiększenia widoku słownika (pozwala korzystać ze słownika osobom o słabszym wzroku lub dostosować słownik do większej rozdzielczości ekranu)
●  tworzenie haseł własnych
●  wpisywanie notatek do istniejących haseł słownika
●  gromadzenie haseł ulubionych w wielu tematycznych zbiorach
●  automatyczny podgląd w słowniku danego wyrazu podczas pracy z tekstem w innych programach – błyskawiczne sprawdzanie tłumaczenia dzięki opcji pokaż hasło w dymku
●  efektywne i szybkie wyszukiwanie umożliwiające odnalezienie bez trudu słów i zwrotów
 
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
●  komputer PC
●  Windows 10
●  procesor 1GHz, RAM 512 MB
●  karta graficzna SVGA, 800x600, 65 000 kolorów
●  maksymalna rozdzielczość: 2560x1440*
●  port USB
●  dostęp do Internetu (podczas aktywacji programu)
 
* możliwość podwójnego powiększenia interfejsu dla wyższych rozdzielczości
 
INFORMACJE NA TEMAT INSTALACJI
Program można zainstalować na jednym komputerze.
Dodatkowo, chcąc skorzystać ze słownika w pracy czy na uczelni, istnieje możliwość uruchomienia go bez instalacji – wprost z pendrive’a.
 
INSTALACJA I URUCHOMIENIE PROGRAMU
Program instalowany jest na twardym dysku użytkownika. Przy pierwszym uruchomieniu programu nastąpi jego aktywacja, podczas której należy wpisać otrzymany wraz z programem kod aktywacyjny, znajdujący się w pudełku na wkładce mocującej pendrive (patrz zdjęcie). Aktywacja jest jednorazowa i wymaga dostępu do Internetu. Kod aktywacyjny, zgodnie z licencją, należy zarchiwizować wraz z dowodem zakupu programu.
 
LICENCJA
Zapoznaj się z informacjami na temat licencji użytkowania programu.
 
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Zachęcamy do zakupu w sklepie
 
FILM
Zapoznaj się z ofertą produktów elektronicznych WN PWN oraz wybranymi funkcjami wielkich obcojęzycznych słowników multimedialnych.
 
GALERIA PRODUKTU
Opcje programu
Dzięki różnym opcjom program można dostosować do sposobu jego używania.
●  Zawsze na wierzchu – włącza opcję utrzymywania okna programu zawsze na wierzchu
●  Reaguj na zawartość schowka – włącza opcję automatycznego reagowania na tekstową zawartość schowka systemowego
●  Przywołanie programu przez klawisz skrótu... – pozwala przywołać słownik z innych programów poprzez zdefiniowany klawisz skrótu
●  Przywołanie programu przez podwójne kliknięcie – pozwala przywołać słownik i dokonać w nim wyszukiwania z innych programów poprzez podwójne kliknięcie na jakimś słowie
●  Pokaż hasło w dymku – wyświetla znalezione hasło w dymku w bieżącej aplikacji po przywołaniu słownika z zewnątrz poprzez klawisz skrótu lub podwójne kliknięcie myszką
Notatki
Chcesz skomentować hasło słownika, dopisując w nim swoje uwagi? Skorzystaj z opcji Notatki. Wybranie polecenia Dodaj notatkę spowoduje dodanie własnego komentarza pod treścią bieżącego hasła. Wszystkie skomentowane w ten sposób hasła można obejrzeć po użyciu polecenia Lista haseł z notatkami. Hasła z notatkami wyróżnione są na liście specjalną ikonką.
Kod aktywacyjny
Program instalowany jest na twardym dysku użytkownika. Przy pierwszym uruchomieniu programu nastąpi jego aktywacja, podczas której należy wpisać otrzymany wraz z programem kod aktywacyjny, znajdujący się w pudełku na wkładce mocującej pendrive. Aktywacja jest jednorazowa i wymaga dostępu do Internetu, dalsze korzystanie z programu może odbywać się w trybie off-line. Kod aktywacyjny, zgodnie z licencją, należy zarchiwizować wraz z dowodem zakupu programu.
Wyszukiwanie słów we wszystkich hasłach
Chcesz wyszukać konkretne słowo? Pole edycji widoczne na belce narzędziowej można wykorzystać nie tylko do przewijania listy haseł. Jeżeli po wpisaniu do niego (lub wklejeniu ze schowka) jakiegoś słowa zostanie wciśnięty znajdujący się obok przycisk szukaj [Enter], to rozpocznie się proces wyszukiwania we wszystkich hasłach słownika. Lista haseł zostanie zawężona tylko do tych zawierających szukane słowo, uporządkowanych według trafności szukania, a znalezione słowa zostaną wyróżnione kolorem w tekście hasła.
Jeżeli słowa nie zostaną umieszczone w cudzysłowie, znalezione zostaną również hasła zawierające ich formy odmienione.
Ulubione
Chcesz zgromadzić najpotrzebniejsze hasła w swoje zbiory ulubionych? Program umożliwia utworzenie własnego zbioru haseł. Hasła z tego zbioru są wyróżnione symbolem gwiazdki. Listę haseł można zawęzić do tego zbioru klikając przycisk Wyświetl ulubione znajdujący się na belce narzędziowej.Możesz także dla wybranego zbioru ulubionych użyć automatycznego pokazu lub opcji wydruku wybranego zbioru haseł.
Praca z innym programem
Pokaż hasło w dymku – wyświetla znalezione hasło w dymku w bieżącej aplikacji po przywołaniu słownika z zewnątrz poprzez klawisz skrótu lub podwójne kliknięcie myszką.Jest to szczególnie wygodne, gdy włączona jest opcja Przywołanie programu poprzez podwójne kliknięcie, ponieważ umożliwia to łatwe sprawdzanie słów bez przerywania pracy w edytorze lub przeglądarce internetowej.
Hasła własne
Chcesz dodać własne hasła? Słownik daje taką możliwość. Hasła dodane są wyświetlane na wspólnej liście z oryginalnymi hasłami słownika, są jednak na liście wyróżnione specjalną ikonką. Hasła własne uwzględniane są tylko przy podstawowym wyszukiwaniu polegającym na wpisaniu początkowych liter główki do pola edycyjnego w belce narzędziowej.
Podwójnie powiększony interfejs. Opcja pozwala korzystać ze słownika osobom o słabszym wzroku lub dostosować słownik do większej rozdzielczości ekranu.