Wielki słownik języka polskiego PWN t. I-V, książka
 
Wielki słownik języka polskiego PWN w 5 tomachKsiążka
Pierwszy od 15 lat tak aktualny, obszerny i pełny w opisie!
 
Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Wydawnictwo Naukowe PWN przygotowało specjalne publikacje rocznicowe. Wśród nich, poza wyjątkowymi tytułami historycznymi, nie mogło zabraknąć słownika języka polskiego – pierwszego od 15 lat tak aktualnego, obszernego i pełnego w opisie.
 
 
ZAWARTOŚĆ
Wielki słownik języka polskiego PWN, t. I–V zawiera słownictwo języka ogólnopolskiego (standardowego, kulturalnego, literackiego) w jego różnych odmianach. Poza słownictwem języka codziennego obejmie m.in. słownictwo książkowe, urzędowe, naukowe czy religijne, określenia grzecznościowe, wyrazy podniosłe, terminologię z różnych dziedzin nauki i techniki, niektóre regionalizmy, słownictwo różnych środowisk, a także część słownictwa potocznego. Rejestruje i opisuje również słowa najnowsze, które weszły do polszczyzny ogólnej w ciągu ostatnich 15 lat Jest słownikiem normatywnym, czyli podane w nim słowa odpowiadają kryteriom kultury języka. Podaje pochodzenie słów, ich znaczenia, związki frazeologiczne, przysłowia i terminy specjalistyczne, a także liczne przykłady użycia zaczerpnięte z autentycznych tekstów pisanych i mówionych. W części gramatycznej przytacza formy odmiany wyrazów, tam, gdzie jest to konieczne, zawiera informacje dotyczące pisowni i wymowy, a w większości haseł czasownikowych – informacje składniowe.
 
Wielki słownik języka polskiego PWN to:
●   5 tomów, 5814 stron,
●   ok. 100 000 haseł, 150 000 znaczeń,
●   19 000 terminologii, 1700 przysłów, 24 000 frazeologizmów,
●   szczegółowe informacje gramatyczne – fleksyjne i składniowe.
WSJP łączy w sobie wiele słowników: ortograficzny, etymologiczny, ogólny, frazeologiczny, przysłów, wyrazów bliskoznacznych.
 
Podstawą Wielkiego słownika języka polskiego jest Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, t. 1-4, pod redakcją naukową prof. Stanisława Dubisza. Wśród recenzentów edycji znaleźli się: dr hab. Mirosław Bańko, prof. Stanisław Gajda, prof. Bogusław Kreja, dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, prof. Andrzej Markowski, prof. Jan Miodek, prof. Jerzy Podracki, prof. Bogdan Walczak. Opracowywaniem haseł zajmował się dwudziestopięcioosobowy zespół redakcyjny. Limitowaną edycję specjalną „Wielkiego Słownika Języka Polskiego w 5 tomach” przygotowała Lidia Drabik.
 
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Zachęcamy do zakupu w sklepie
 
GALERIA PRODUKTU
Znaczenia
Budowa artykułu hasłowego
Odsyłacz
Formy fleksyjne