licencja exe
 
Program – exe do pobrania
 
Warunki używania programu
 
Umowa jest zawierana pomiędzy Wydawnictwem Naukowym PWN SA a użytkownikiem programu.
 
1.  Wydawnictwo Naukowe PWN SA niniejszym przyznaje użytkownikowi licencję na niewyłączne użytkowanie programu.
2.  Prawo własności do programu nie jest przenoszone na użytkownika.
3.  Program jest własnością Wydawnictwa Naukowego PWN SA i jest chroniony polskim prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Zabrania się użytkownikowi i osobom trzecim mającym dostęp do programu jakiegokolwiek modyfikowania, deasemblacji i kopiowania programu w części lub w całości. Zabrania się również kopiowania utworów, materiałów i dokumentacji towarzyszących programowi.
4.  Użytkownik może zainstalować program tylko na jednym komputerze.
5.  Wydawnictwo Naukowe PWN SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania programu.