licencja pendrive
 
Pendrive
 
Warunki używania programu
 
Umowa jest zawierana pomiędzy Wydawnictwem Naukowym PWN SA a użytkownikiem programu.
 
§ 1 Przyznanie licencji
1.  Wydawnictwo Naukowe PWN SA niniejszym przyznaje użytkownikowi licencję na niewyłączne użytkowanie programu.
2.  Użytkownik nabywa prawo własności do fizycznego nośnika programu. Prawo własności do programu nie jest przenoszone na użytkownika.
3.  Program jest własnością Wydawnictwa Naukowego PWN SA i jest chroniony polskim prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Zabrania się użytkownikowi i osobom trzecim mającym dostęp do programu jakiegokolwiek modyfikowania, deasemblacji i kopiowania programu w części lub w całości. Zabrania się również kopiowania utworów, materiałów i dokumentacji towarzyszących programowi.
4.  Użytkownik może zainstalować program tylko na jednym komputerze, natomiast bez instalowania może korzystać z programu na dowolnym komputerze.
5.  Użytkownik może odsprzedać nabyty egzemplarz programu osobie trzeciej pod warunkiem, że sprzedający nie zachowa żadnej kopii programu i że kupujący zaakceptuje warunki niniejszej umowy.
 
§ 2 Gwarancja jakości
1.  Wydawnictwo Naukowe PWN SA gwarantuje, że nośnik jak i towarzysząca programowi dokumentacja są wolne od wad technicznych uniemożliwiających właściwe korzystanie z programu.
2.  W przypadku stwierdzenia złej jakości technicznej nośnika należy skontaktować się z serwisem pod adresem serwis-pen@pwn.pl.
3.  Udzielona gwarancja obowiązuje w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, WN PWN SA nie odpowiada za zniszczenie nośnika z winy Użytkownika.
4.  Wydawnictwo Naukowe PWN SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania programu.