Księga cytatów. Najpopularniejsze motywy literackie
 
Księga cytatów. Najpopularniejsze motywy literackie Książka
Księga cytatów zawiera cytaty z najważniejszych dzieł autorów polskich i obcych, cytaty z najważniejszych anonimowych utworów średniowiecznych, cytaty z Biblii oraz cytaty z utworów łacińskiej literatury antycznej, które współcześnie mają charakter złotych myśli. Ponadto kalendaria oraz indeksy, które pełnią funkcję informacyjno-pomocniczą. Stanowi nieocenioną pomoc między innymi dla uczniów powtarzających materiał z języka polskiego, piszących przekrojowe wypracowania, rozprawki i eseje, a także przygotowujących prezentację własnego tematu na tzw. maturę wewnętrzną.
 
AUTORZY
Agata Hącia, Ewa Polańska, Adam Polański
 
ZAWARTOŚĆ
Księga cytatów. Najpopularniejsze motywy literackie
●  zbiór około 1500 najważniejszych cytatów z blisko 500 utworów prozatorskich, poetyckich i dramatycznych, powstałych od starożytności (VIII w. p.n.e.) do czasów współczesnych
●  cytaty z dzieł autorów polskich i obcych, z anonimowych utworów średniowiecznych, z Biblii oraz z utworów łacińskiej literatury antycznej, które współcześnie mają charakter złotych myśli
●  250 sentencji łacińskich wraz z tłumaczeniem, pochodzących z dzieł Cycerona, Horacego, Owidiusza, Seneki, Wergiliusza i innych
●  nagłówek hasła zawiera imię (imiona) i nazwisko autora, datę i miejsce urodzenia oraz – w odniesieniu do osób zmarłych – datę i miejsce śmierci
●  nagłówek uzupełnia nota biograficzna zawierająca informacje na temat wykształcenia, debiutu literackiego, życia i twórczości (tytuły utworów, daty wydań, charakter twórczości, ważniejsze nagrody itp.)
●  w obrębie hasła autorskiego alfabetyczny układ tytułów dzieł
●  każdy cytat jest oznaczony specjalnym literowo-cyfrowym symbolem, który pozwala łatwo odnaleźć dany cytat, kiedy użytkownik korzysta z zawartych na końcu publikacji indeksów
●  kalendaria oraz indeksy pełnią funkcję informacyjno-pomocniczą: Kalendarium urodzin i śmierci, Indeks autorów i ich dzieł, Indeks tytułów dzieł, Indeks motywów literackich
●  Indeks motywów literackich zawiera ponad 500 motywów, przewijających się przez wszystkie epoki literackie, np. „matka”, „miłość”, „ojczyzna”, „śmierć” lub „karuzela”, „litość”, „nihilizm”
 
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Zachęcamy do zakupu w sklepie
 
GALERIA PRODUKTU
Spis treści. Część IV
Spis treści. Część III
Spis treści. Część II
Indeks motywów literackich
Indeks tytułów dzieł
Indeks autorów i dzieł
Sentencje łacińskie
Przykładowe hasło: Stanisław Grochowiak
Spis treści. Część I